Przyjazd

08
kwi 2020

Wyjazd

09
kwi 2020

Regulamin Hotelu

Szanowni Państwo,
 
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron w celu zapewnienia spokoju oraz  bezpieczeństwa Państwa pobytu w INX Design Hotel.
 
 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 15.00 w  dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 2. Jeżeli Gość nie określa czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu  Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia następnego. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju tylko do godziny 22.00. 
 5. Osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione mogą przebywać w hotelu wyłącznie w towarzystwie swego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby opiekującej się nimi i odpowiadającej za nie.
 6. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.
 7. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 06.00. W godzinach ciszy nocnej Goście proszeni są o uszanowanie wypoczynku innych Gości obiektu.
 8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o natychmiastowy  kontakt z recepcją.  
 10. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • usługę noclegową
  • usługę żywieniową (na życzenie, usługa płatna dodatkowo)
  • usługę transportową (na życzenie, usługa płatna dodatkowo)
  • usługę konferencyjną (wg. dodatkowych ustaleń, usługa płatna dodatkowo)
 11. Usługi dodatkowo płatne:
  • telefon (usługa płatna dodatkowo)
  • parking (usługa płatna dodatkowo)
  • minibar (usługa płatna dodatkowo)
  • room service  (usługa płatna dodatkowo)
 12. W czasie pobytu obiekt zapewnia gościom bezpieczeństwo oraz profesjonalną obsługę.
 13. Na życzenie Gościa hotel nieodpłatnie świadczy również następujące usługi uzupełniające:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenia o wyznaczonej godzinie
  • przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w skrzynkach depozytowych
  • przechowywania bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 14. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 15. Wszystkie rzeczy wartościowe winny być przechowywane przez Gościa w udostępnionym sejfie pokojowym. Za rzeczy pozostawione poza nim obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Gość powinien zawiadomić recepcję obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 17. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. 
 18. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, bądź innego pojazdu należącego do Gościa.
 19. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 20. Hotel posiada wyłącznie pokoje dla osób niepalących. Palenie w pokoju przeznaczonym dla osób niepalących spowoduje obciążenie Gościa kosztem dodatkowego sprzątania w wysokości 400 zł brutto. 
 21. Opuszczając pokój Gość powinien każdorazowo upewnić się, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.  
 22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju takich jak: grzałki, żelazka, czajniki.
 23. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas pobytu narusza regulamin obiektu, wyrządza szkodę w mieniu obiektu lub w mieniu innych gości, lub też w inny sposób zakłóca pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 24. Z uwagi na ochronę danych osobowych, przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju będą przechowywane w magazynie obiektu przez okres  6 miesięcy, a następnie zostaną przekazane znalazcy.
 25. Hotel nie przechowuje artykułów żywnościowych, alkoholi, lekarstw oraz kosmetyków pozostawionych w pokoju po pobycie Gościa.
 26. Asortyment minibaru uzupełniany jest codziennie.

 

 
Udanego pobytu życzą Autorzy tego miejsca!
 
newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij